strona główna poleć stronę wersja do druku archiwum archiwum
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
W wakacje nauka idzie w las... razem z nami !
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. III
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. II
Z NIEKTÓRYCH „ŒMIECI” MOŻNA ZROBIĆ FAJNE RZECZY !
Konkurs prasowy. Odpowiedzialna konsumpcja cz.I
LOGO na torbę lnianš. Konkurs ROZSTRZYGNIĘTY!
Szkolny konkurs makulaturowy
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnoœlšska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

LOGO na torbę lnianą. Konkurs ROZSTRZYGNIĘTY!

Rozstrzygnięcie konkursu na LOGO przebiegło w trzech odsłonach.

W ramach I etapu, nauczyciele w poszczególnych placówkach, uhonorowali uczniów zwycięskich prac następującymi miejscami:

Świetlica Środowiskowa:
I miejsce, Damian Schneider
II miejsce, Angelika Wajda
III miejsce, Przemysław Orłowski

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach:
I miejsce, Ewa Szczygielska
II miejsce, Anna Ziółkowska
III miejsce, Anna Fujarczuk

Zespół Szkół im. J. Tuwima w Krapkowicach:
Erwin Kunert, Justyna Bałachowska, Roman Witek
(nie podano jakie miejsca zajęli uczniowie)

Szkoła Podstawowa w Kórnicy:
I miejsce, Joanna Bednarz
II miejsce, Nikola Larysz
III miejsce, Robert_Kroner

Szkoła Podstawowa Stowarzyszeniowa w Żużeli:
I miejsce- Anita Cygan
II Miejsce – Anna Suchanek
III miejsce- Rufin Wicher

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie:
I miejsce, Rafał Kaszura
II miejsce, Anna Gawlica
III miejsce, Anna Koziara

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim, SP w Dąbrówce Górnej:
Izabela Lobermajer, Karolina Kijek, Patrycja Czapluk
(nie podano jakie miejsca zajęli uczniowie)


Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach:
I miejsce, Paulina Tietz
II miejsce, Anna Kasiura
III miejsce, Małgorzata Stawik

Szkoła Podstawowa w Żywocicach:
I miejsce, Kamil Jeż
II miejsce, Michaela Nosol
III miejsce, Joanna Mirocha

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach:
prace dostarczono po terminie


Do II etapu jury wytypowało prace następujących uczniów:
(kolejność losowa)

1. Angelika Wajda, Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach,
2. Anna Ziółkowska, SP nr 5 w Krapkowicach,
3. Damian Schneider, Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach,
4. Erwin Kunert, ZS im. J. Tuwima w Krapkowicach,
5. Ewa Szczygielska, SP nr 5 w Krapkowicach,
6. Izabela Lobermajer, SP w Dabrówce Górnej,
7. Joanna Bednarz, SP w Kornicy,
8. Paulina Titez, SP nr 4 w Krapkowicach,
9. Roman Witek, ZS im. J. Tuwima w Krapkowicach,
10. Kamil Jeż, SP w Żywocicach.


III etap,
spośród powyższych 10 prac, jury za najlepszą uznało pracę Joanny Bednarz z SP w Kornicy.
Zwycięskie LOGO zostanie nadrukowane na torby lniane, które to będą wizytówką Programu.


WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W KONKURSIE SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Regulamin konkursu
"Logo na torbę płócienną" - praca plastyczna

 1. Organizatorzy:Firma Metsä Tissue z siedzibą w Krapkowicach,
  Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) z siedzibą we Wrocławiu.

 2. Charakter i czas trwania konkursu:Konkurs jest zadaniem indywidualnym, trwa od 9 I do 13 II 2006.

 3. Tematyka konkursu:Tematem konkursu jest zaprojektowanie, wykorzystując maksymalnie dwa kolory, LOGO projektu, które będzie nadrukowane na płócienne torby.

 4. Zasady uczestnictwa w konkursie:
  1. konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w projekcie "Czyste środowisko-komfort na co dzień",
  2. każda praca, złożona na konkurs powinna otrzymać następujący opis:- nazwa konkursu,
   - imię i nazwisko autora,
   - nazwa szkoły,
   - klasa,
  3. jeden uczeń może do konkursu zgłosić jedną pracę,
  4. przekazanie prac nauczycielom prowadzącym grupy jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu (nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału),
  5. prace nie posiadające wymaganego opisu lub zgłoszone do konkursu po 13 II 2006 nie będą oceniane.
 5. Zasady oceny i uhonorowanie uczestników:Ocena I (zasadnicza)
  1. Prace oceniane będą w poszczególnych placówkach biorących udział w Programie przez nauczycieli prowadzących oraz uczniów, wybrane zostaną trzy, ich zdaniem najlepsze prace, przyznane odpowiednio I, II i III miejsce; zwycięzcy uczniowie uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi,Ocena II
  2. Spośród zwycięskich prac (miejsca I-III) ze wszystkich placówek, jury składające się z przedstawicieli firmy Metsä Tissue oraz Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju wybierze jedną, która następnie zostanie naniesiona na torby płócienne, zostaną one wykorzystane w dalszej części Programu.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu:Ocena I: Jury konkursu (nauczyciele-uczniowie) wyłoni zwycięzców do 17 II 2006 i po podjęciu decyzji niezwłocznie i oficjalnie powiadomi uczniów oraz realizatorów Programu (Metsä Tissue, DFE) o wynikach. Następnie dokona dokumentacji fotograficznej wszystkich zgłoszonych do konkursu prac a zdjęcia trzech zwycięskich prześle droga elektroniczna na adres m.wojcik@eko.org.pl. Wyniki opublikowane zostaną na http://www.czystesrodowisko.org
  Ocena II: dokonana zostanie niezwłocznie po otrzymaniu od wszystkich placówek dokumentacji fotograficznej, po wybraniu przez jury najlepszego projektu, wyniki zostaną podane do wiadomości na stronach http://www.czystesrodowisko.org

 7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikację danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste środowisko-komfort na co dzień".Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac na wszystkich polach ekstrapolacji.

Marcin Wójcik <m.wojcik@eko.org.pl>