strona główna poleć stronę wersja do druku archiwum archiwum
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
W wakacje nauka idzie w las... razem z nami !
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. III
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. II
Z NIEKTÓRYCH „ŒMIECI” MOŻNA ZROBIĆ FAJNE RZECZY !
Konkurs prasowy. Odpowiedzialna konsumpcja cz.I
LOGO na torbę lnianš. Konkurs ROZSTRZYGNIĘTY!
Szkolny konkurs makulaturowy
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnoœlšska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

W wakacje nauka idzie w las... razem z nami !

Poniżej w załącznikach prezentujemy prace powstale w ramach konkursu.


1. Organizatorzy:
Firma Metsä Tissue z siedzibą w Krapkowicach,
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) z siedzibą we Wrocławiu.

2. Charakter i czas trwania konkursu:
Konkurs jest zadaniem indywidualnym,
pisemnym (kl. IV-VI) oraz plastycznym lub pisemnym – wedle uznania (kl. I-III);
Konkurs trwa od 10 V do 19 V 2006;

3. Tematyka konkursu:
Zbliżają się wakacje, czas wypoczynku ale również świetny okres by jeszcze uważniej obserwować świat wokół, to wszystko co dzieje się dobrego lub złego w przyrodzie.
Podczas wakacyjnych wędrówek, dalszych lub bliższych, będziemy mieli okazję sprawdzić nasza wiedzę i zdobyte umiejętności jak również bardziej świadomie podchodzić do spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody. Być może staniemy się nawet wzorem dla innych uczestników letniego wypoczynku, podczas kolonii, obozu, na campingu, na szlaku w górach, nad jeziorem...
Należy się jednak do tego przygotować.

Zadaniem konkursowym jest zatem przygotowanie „dekalogu ekologa”, krótkiego humorystycznego tekstu, o dowolnym charakterze literackim (np. wierszyk, rymowanka, wyliczanka, słowa do piosenki hip-hopowej, itp.), dotyczącego zagadnień zawiązanych z ekologią, poszanowaniem przyrody, odpowiednim zachowaniem się na łonie natury.
Uczniowie młodszych klas (I-III) alternatywnie mogą wykonać plakat/rysunek (technika dowolna) promujący powyższe hasła w okresie wakacyjnym.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:
· konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w projekcie "Czyste środowisko-komfort na co dzień”,
· do konkursu nie można zgłaszać prac, które powstały przy okazji innych działań, konkursów, wystaw, itp.,
· każda praca, złożona na konkurs powinna otrzymać następujące logo:
- nazwa konkursu,
- imię i nazwisko autora,
- nazwa szkoły,
- klasa,
· jeden uczeń może do konkursu zgłosić jedną pracę,
· terminowe przekazanie prac nauczycielom prowadzącym grupy jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu (nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału),
· prace odbiegające od założeń konkursu lub zgłoszone po 19 V 2006 nie będą oceniane.

5. Zasady oceny i uhonorowanie uczestników:
Prace oceniane będą w poszczególnych placówkach przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz uczniów biorących udział w Programie.
Najbardziej promowane będą: pomysłowość, humorystyczny charakter, oraz staranność wykonania.
W każdej klasie wybrane zostaną trzy najlepsze prace (odpowiednio I, II i III miejsce) a zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, które wręczone będą na zakończenie Programu podczas uroczystej Galii.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Jury konkursu (nauczyciele-uczniowie) wyłoni zwycięzców do 19 V 2006, po czym niezwłocznie prześle nazwiska wybranych uczniów na adres m.wojcik@eko.org.pl
Następnie w formie elektronicznej prześle e-mailem zwycięskie prace pisemne lub zdjęcia prac plastycznych.
Wyniki opublikowane zostaną na stronach Programu http://www.czystesrodowisko.org

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowego uhonorowania w formie wyróżnienia ich zdaniem najlepszych prac uczniów.

8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikację danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste środowisko-komfort na co dzień".
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac na wszystkich polach ekstrapolacji.

Marcin Wójcik <m.wojcik@eko.org.pl>

Załączniki