strona główna poleć stronę wersja do druku archiwum archiwum
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
W wakacje nauka idzie w las... razem z nami !
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. III
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. II
Z NIEKTÓRYCH „ŒMIECI” MOŻNA ZROBIĆ FAJNE RZECZY !
Konkurs prasowy. Odpowiedzialna konsumpcja cz.I
LOGO na torbę lnianš. Konkurs ROZSTRZYGNIĘTY!
Szkolny konkurs makulaturowy
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnoœlšska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

Z NIEKTÓRYCH „ŚMIECI” MOŻNA ZROBIĆ FAJNE RZECZY !

1. Organizatorzy:
Firma Metsä Tissue z siedzibą w Krapkowicach,
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) z siedzibą we Wrocławiu.

2. Charakter i czas trwania konkursu:
Konkurs jest zadaniem indywidualnym, trwa od 20 III do 14 IV 2006.

3. Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest zrobienie z odpadów rzeczy użytecznych, do wykorzystania na co dzień w naszych domach.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:
· konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w projekcie "Czyste środowisko-komfort na co dzień", mile widziana pomoc rodziców lub rodzeństwa, fakt ten należy zaznaczyć w logo dołączonym do pracy,
· do konkursu nie można zgłaszać prac, które powstały przy okazji innych działań, konkursów, wystaw, itp.,
· każda praca, złożona na konkurs powinna otrzymać następujące logo:
- nazwa konkursu,
- tytuł pracy,
- krótki (max. ¼ A4) opis pracy,
- imię i nazwisko autora,
- nazwa szkoły,
- klasa,
· jeden uczeń może do konkursu zgłosić jedną pracę,
· prace powinny być trwałe i starannie wykonane, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania wystawy pokonkursowej,
· terminowe przekazanie prac nauczycielom prowadzącym grupy jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu (nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału),
· prace nie posiadające wymaganego opisu - logo, odbiegające od założeń konkursu lub zgłoszone po 14 IV 2006 nie będą oceniane.

5. Zasady oceny i uhonorowanie uczestników:
Prace oceniane będą w poszczególnych placówkachprzez nauczycieli prowadzących oraz uczniów. Najbardziej promowane będą: pomysłowość oraz staranność wykonania. Wybrane zostaną trzy najlepsze prace (odpowiednio I, II i III miejsce), zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, które wręczone będą na zakończenie Programu podczas uroczystej Galii.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Jury konkursu (nauczyciele-uczniowie) wyłoni zwycięzców do 21 IV 2006. Następnie wykona zdjęcia trzech prac zwycięskich, każda osobno. Dodatkowo sfotografuje wszystkie zgłoszone do konkursu prace – w miarę możliwości jedno wspólne zdjęcie. Wszystkie zdjęcia prześle do 28 IV droga elektroniczną jednocześnie na podane adresy organizatorów: m.wojcik@eko.org.pl, m.szykasiuk@eko.org.pl, Dorota.Zajac@metsatissue.com .
Wyniki opublikowane zostaną na stronach Programu http://www.czystesrodowisko.org


7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowego uhonorowania w formie wyróżnienia ich zdaniem najlepszych prac uczniów.

8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikację danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste środowisko-komfort na co dzień".
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac na wszystkich polach ekstrapolacji.

Marcin Wójcik m.wojcik@eko.org.pl