strona głównapoleć stronęwersja do druku
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
Ostatni konkurs prasowy
Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.
Trzeci konkurs prasowy
Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"
Druga edycja konkursu prasowego
Szkolny konkurs makulaturowy
Plakat "Czyste środowisko - komfort na co dzień"
Ścieżka ekologiczna
Mój dom przyjazny środowisku
Konkurs plastyczny na projekt opakowania
Obieg papieru w przyrodzie
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

Mój dom przyjazny środowisku

Konkurs na pracę pisemną pt. "Mój dom przyjazny środowisku" rozstrzygnięty. Spośród wielu prac jakie napłynęły, postanowiliśmy uhonorować następujące:

I miejsce: GRZEGORZ GOSPODARCZYK, Świetlica Środowiskowa -10 molików
II miejsce: PAULINA KOŁODZIEJEK, Świetlica Środowiskowa - 5 molików
III miejsce: JUSTYNA KRAUS, SP nr 1, kl Va - 3 moliki

wyróznienia i po 2 moliki dla:
- Katarzyna Tomeczek, SP nr 1, kl VIc
- Natalia Joszko, SP nr 1, kl Vb
- Karolina Mazurkiewicz, SP nr 1, kl Vb
- Karolina Twardzisz, SP nr 5, kl VIb
- Dawid Zduńczuk, Świetlica Środowiskowa
- Kamil Dutka, SP nr 1, kl VIc
- Tomasz Buczkowski, Świetlica Środowiskowa
- Maja Urbanek, SP nr 5, kl Va

Gratulujemy !!!Regulamin konkursu, praca pisemna.

1. Cel konkursu:
Sprowokowanie uczniów do podjęcia rozmów z rodzicami na temat "ekologicznych zachowań" w ich domach, poprzez jakie codzienne działania już teraz przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, co jeszcze można zrobić by ten negatywny wpływ ograniczyć.

2. Organizatorzy:
Firma Metsä Tissue z siedzibą w Krapkowicach,
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu.

3. Charakter i czas trwania konkursu:
Konkurs jest konkursem indywidualnym tzw. "molikowym" i trwa od 10 II do 8 IV 2005 r.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w projekcie "Czyste Środowisko - komfort na co dzień".

5. Temat konkursu:
Zadanie polega na opisaniu przez uczniów, np. w formie opowiadania, ekologicznych rozwiązań stosowanych w ich domach.
Uczniowie starszych klas (IV-VI) dodatkowo powinni szerzej uzasadnić wymienione przez siebie "ekologiczne zachowania" oraz wskazać, jakie konkretne elementy środowiska są chronione w wyniku tych działań.

6. Zasady uczestnictwa w konkursie:
Każda praca, złożona na konkurs powinna otrzymać następujący opis:
- imię i nazwisko autora,
- nazwa i nr szkoły,
- klasa.
Dane te powinny być umieszczone na ostatniej stronie pracy.

Jeden uczeń może do konkursu zgłosić jedną pracę.

Prace nie posiadające odpowiedniego opisu, nie spełniające wymogów formalnych, nieczytelne lub zgłoszone do konkursu po 8 IV 2005 r. nie będą oceniane.

7. Zasady oceny
Jury składające się z przedstawicieli firmy Metsä Tissue oraz Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oceni poprawność, pomysłowość i staranność wykonania prac.

8. Uhonorowanie uczestników programu:
Spośród wszystkich prac, zakwalifikowanych do konkursu, jury wybierze 3 najlepsze i przyzna odpowiednio 10 molików za miejsce pierwsze, 5 za drugie, 3 za trzecie oraz 2 moliki dla wyróżnionych prac.

9. Termin dostarczenia prac: do 8 IV 2005 r.
Prace należy składać u nauczycieli prowadzących Program w poszczególnych placówkach/klasach.
Nauczyciele zobowiązani są do wstępnej selekcji prac swoich uczniów, wytypowania 10-ciu ich zdaniem najlepszych do 13 IV 2005 i przekazania ich przedstawicielowi Fundacji na najbliższych zajęciach czyli 14 i 15 IV 2005 r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu:
Jury konkursu wyłoni zwycięzców do 30 IV 2005 r. i niezwłocznie powiadomi o wynikach konkursu na stronach http://www.czystesrodowisko.org

11. Postanowienia końcowe:
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikację danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste Środowisko - komfort na co dzień".

Wzięcie udziału w konkursie oznacza również zgodę na publikacje prac na wszystkich polach ekstrapolacji.

Pytania proszę kierować pod adres: m.wojcik@eko.org.pl

kontakt:

Marcin Wójcik m.wojcik@eko.org.pl
Mariusz Szykasiuk m.szykasiuk@eko.org.pl