strona głównapoleć stronęwersja do druku
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
Ostatni konkurs prasowy
Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.
Trzeci konkurs prasowy
Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"
Druga edycja konkursu prasowego
Szkolny konkurs makulaturowy
Plakat "Czyste środowisko - komfort na co dzień"
Ścieżka ekologiczna
Mój dom przyjazny środowisku
Konkurs plastyczny na projekt opakowania
Obieg papieru w przyrodzie
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"

W dniach 13 i 14 czerwca odbyły się posiedzenia jury konkursu w składzie: Wicestarosta Hubert Niepala, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roksana Kosacka, kierownik ds. komunikacji wewnętrznej Metsä Tisue S.A. Dorota Zając, rzecznik prasowy Starostwa Estera Marciniak, kierownik marketingu Tygodnika Krapkowickiego Danuta Jędrzejewska, które ustaliło następujące rozstrzygnięcia.

W kategorii wiekowej do lat 15 postanowiono, iż wszystkie prace dzieci (Mateusz Kołodziejek, Tomasz Buczkowski, Mateusz Buczkowski)
zostały wykonane na jednakowym poziomie. W związku z tym oraz z
faktem, iż prace zostały wykonane pod nadzorem opiekunów ze
świetlicy środowiskowej działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Krapkowicach, postanowiono przekazać nagrodę właśnie tej jednostce.

W kategorii wiekowej powyżej 15 lat przyznano:

 1. miejsce - Maria Gruby
 2. miejsce - Kazimierz Pydynowski
 3. miejsce - Dawid Zduńczuk
oraz wyróżnienie dla Pana Dariusza Wójsa

Wręczenie nagród odbędzie się 21 czerwca w Krapkowickim Domu Kultury o godzinie 12 podczas uroczystego podsumowania programu "Czyste środowisko-komfort na co dzień"

Regulamin
1. Cel Konkursu

Zainteresowanie mieszkańców Krapkowic swoim miastem, jego i historią, kulturą. Wyszukanie takich miejsc, gdzie już lubimy bądź moglibyśmy chętnie przebywać i odpoczywać. Podkreślenie rangi Krapkowic jako stolicy Starostwa Powiatowego.

2. Organizatorzy konkursu

Metsä Tissue S.A. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
(+ ewentualni partnerzy)

3. Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących amatorsko mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. Dzieci do 15 roku życia
 2. Dorosłych
4. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 1 października 2004 roku do 15 maja 2005 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Uwaga! Termin konkursu został przedłużony do 6 czerwca - by jak najlepiej można było wykorzystać wiosenna aure i wykonać czarujące zdjęcia

5. Zasady uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie/nadesłanie na adres organizatora pracy konkursowej zawierającej:
 1. 3 zdjęcia wykonane dowolną techniką fotograficzną (kolorowe lub czarno – białe), w formacie nie mniejszym niż 10 x 15 cm; każde zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem autora, oraz informacją o miejscu, w którym zostało wykonane;
 2. dane autora: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon;
 3. kategorię wiekową autora.
Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny przedstawiać, miejsca zdaniem autora:
Dostarczone na konkurs zdjęcia muszą być oryginalnymi pracami autora – uczestnika konkursu, w innym przypadku będą zdyskwalifikowane.

Prace należy nadesłać w sztywnych opakowaniach, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

6. Kryteria oceny

Zgłoszone zestawy zdjęć będą oceniane przez niezależną Kapitułę według następujących kryteriów:

 1. stopień zgodności tematyki zdjęć z podaną w punkcie 4,
 2. walory techniczne i artystyczne zdjęcia,
 3. sposób i innowacyjność przedstawienia tematu.
Uwaga: Końcowej ocenie podlegać będzie zestaw 3 zdjęć, a nie poszczególne zdjęcia.

7. Kapituła Konkursu

W skład Kapituły wejdą osoby wyznaczone przez Organizatorów, reprezentujące:
8. Nagrody

W obu kategoriach wiekowych Jury konkursu wyłoni 3 najlepsze zestawy zdjęć nagrodzi je nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
Pierwsze miejsca w obu konkurs uhonorowane będą zestawami aparatów cyfrowych firmy Canon (Aparat, torba, karty pamieci i ładowarka z bateriami)
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

9. Ogłoszenie wyników konkursu

Kapituła wybierze Laureatów Konkursu do dnia 15 czerwca 2005 roku. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą. Wynik konkursu zostanie opublikowany w Tygodniku Krapkowickim, w serwisach http://www.krapkowice.pl, http://www.czystesrodowisko.org. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk Laureatów.

10. Wręczenie nagród

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia programu 20.06.2005

11. Informacje na temat Konkursu

Wszelkie informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną w Tygodniku Krapkowickim, w serwisie http://www.czystesrodowisko.org. na stronach internetowych http://www.eko.org.pl
Informacji na temat konkursu można zasięgnąć również wysyłając maila na adres: mariusz@eko.org.pl

12. Postanowienia końcowe

Rozstrzygnięcia podejmowane przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikacje prac i danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośłąskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste środowisko - komfort na co dzień".
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie pracy na wszystkich polach ekstrapolacji (szczególnie publikacje w druku i w internecie).

Mariusz Szykasiuk <mariusz@eko.org.pl>