strona głównapoleć stronęwersja do druku
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
Ostatni konkurs prasowy
Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.
Trzeci konkurs prasowy
Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"
Druga edycja konkursu prasowego
Szkolny konkurs makulaturowy
Plakat "Czyste środowisko - komfort na co dzień"
Ścieżka ekologiczna
Mój dom przyjazny środowisku
Konkurs plastyczny na projekt opakowania
Obieg papieru w przyrodzie
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.

Przy okazji obchodów Dni Krapkowic rozstrzygniety został kokurs na najciekawszą kukiełkę z surowców wtórnych. Zorganizowana wystawa kukiełek cieszyła sie dużym zainteresowaniem czego dowodem było oddanie ponad 230 głosów. Na wystawie zaprezentowanych zostało 48 prac - oznaczonych numerkami by głosujący nie kierowali się osobą, która wykonała kukiełkę a jedynie jej walorami artstycznymi.
Prace naprawdę mogły się podobać, zrobione były bardzo pomysłowo i wykorzystano chyba wszelkie możliwe surowce.

Po podsumowaniu wszystkich oddanych głosów (można było głosować na dwie prace) wyniki i klasyfikacja wygladają następująco:

  1. DAWID ZDUŃCZUK-61 głosów, Świetlica Środowiskowa, 10 molików
  2. MATEUSZ KOŁODZIEJEK-37 głosów, Świetlica Środowiskowa, 5 molików
  3. RAFAŁ ROGOWSKI-35 głosów, kl. V a, SP nr 5, 3 moliki
  4. JOANNA KOŁOMYCKA, 34 gł.,kl. Va, SP nr 5, 3 moliki
Przyznaliśmy również siedem wyróżnień i po 2 moliki, otrzymali je:
Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!Regulamin konkursu:

1. Cel konkursu:
Zachęcenie uczestników Programu do zastanowienia się nad możliwością powtórnego, praktycznego wykorzystania niektórych surowców wtórnych.

2. Organizatorzy:
Firma Metsä Tissue z siedzibą w Krapkowicach,
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu.

3. Charakter i czas trwania konkursu:
Konkurs jest konkursem indywidualnym tzw. "molikowym" i trwa od 10 II do 30 IV 2005 r.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w programie "Czyste Środowisko - komfort na co dzień".

5. Temat konkursu:
wykonanie kukiełek z SUROWCÓW WTÓRNYCH.

6. Zasady uczestnictwa w konkursie:
Każda praca, złożona na konkurs powinna otrzymać następujący opis:
- imię i nazwisko autora,
- nazwa i nr szkoły,
- klasa.
Powyższe dane powinny zostać umieszczone w zaklejonej kopercie i przymocowane do pracy, w taki sposób by podczas oceniania koperta nie uległa zniszczeniu lub zaginięciu.

Jeden uczeń może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę.

Prace nie posiadające odpowiedniego opisu lub zgłoszone do konkursu po 30 IV 2005 r. nie będą oceniane.

7. Kryteria oceny:
Wszystkie biorące udział w konkursie prace oceniane będą 30 IV 2005 r. przez mieszkańców Krapkowic podczas Dni Krapkowic.
W kwestiach spornych decydujący głos będzie miało jury złożone z przedstawicieli firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju.
Oceniana będzie poprawność, pomysłowość i staranność wykonania prac.

8. Uhonorowanie uczestników programu:
Spośród wszystkich prac, zakwalifikowanych do konkursu, wybrane zostaną 3 najlepsze, które nagrodzimy "molikami".

7. Termin dostarczenia prac: do 30 IV 2005 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Podliczenie głosów nastąpi do 5 V 2005 r.
Po podjęciu decyzji organizatorzy niezwłocznie powiadomią o wynikach konkursu na stronach http://www.czystesrodowisko.org

9. Postanowienia końcowe:
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikację danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste Środowisko - komfort na co dzień".

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac na wszystkich polach ekstrapolacji.

kontakt:

Marcin Wójcik m.wojcik@eko.org.pl
Mariusz Szykasiuk m.szykasiuk@eko.org.pl