strona głównapoleć stronęwersja do druku
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
Ostatni konkurs prasowy
Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.
Trzeci konkurs prasowy
Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"
Druga edycja konkursu prasowego
Szkolny konkurs makulaturowy
Plakat "Czyste środowisko - komfort na co dzień"
Ścieżka ekologiczna
Mój dom przyjazny środowisku
Konkurs plastyczny na projekt opakowania
Obieg papieru w przyrodzie
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

Ostatni konkurs prasowy

To już był ostatni (mamy nadzieję iż tylko na czas wakacji) ekologiczny konkurs prasowy. Dziękujemy wszytskim czytelnikom, internautom a przede wszystkim uczestnikom konkursów. Liczymy, iż oprócz emocji związanych z rywalizacją przyniósł chwile refleksji i zastanowania nad naszym podejściem do spraw środowiska.

W dniu 8 czerwca w siedzibie Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju został rozstrzygnięty ostatni konkurs prasowy.
Jury spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi wylosowało:

  1. miejsce - p. Jadwiga Urbanek
  2. miejsce - p. Maria Gruby
  3. miejsce - p. Zdzisława Sobstel
Postanowiono również przyznać 3 wyróżnienia p. Bogusławie Wlazło, Danucie Olech i Elżbiecie Żołądek

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie mecenasa konkursu firmy Metsä
Tissue w dniu 15 czerwca o godz. 12.
O wynikach nagrodzone osoby zostana powiadomione telefonicznie.

z poważaniem Jury konkursu

Poniżej prezentujmy pytania z porawnymi odpowiedziami

Tym razem tematyką konkursu będzie postępowanie z odpadami.

Właściwa gospodarka odpadami jest przedmiotem regulacji od szczebla krajowego po gminny. Od ubiegłego roku sukcesywnie były uchwalane krajowy po wojewódzkie, powiatowe i gminne plany postępowania z każdym rodzajem odpadów. A jest co planować. Począwszy od tych najbardziej popularnych odpadów opakowaniowych dla których receptą jest zmniejszanie ich ilości u źródła (czyli producenta) poprzez selektywną zbiórkę poszczególnych ich rodzajów i recykling. Dalej są grupy różnorakich odpadów poużytkowych poczynając od popularnych świetlówek i olejów poprzez zużyty sprzęt AGD i elektroniczny, kończąc na wyeksploatowanych samochodach. Są także wielorakie rodzaje odpadów niebezpiecznych wymagające specjalnych warunków utylizacji. Za ich wytworzenie w mniejszym czy większym stopniu odpowiada każdy z nas (czy w domu, czy swoim zakładzie pracy). I z równą dozą odpowiedzialności powinniśmy traktować właściwe ich zagospodarowanie.

Pytanie w dzisiejszym konkursie brzmi : Jak nazywa się firma realizująca powyższe zadania w Krapkowicach?

ODP: ALTVATER SULO Sp. z o.o.

Pożegnanie z konkursami (pytanie z 17 maja)

Od września 2004 czytelnicy Tygodnika Krapkowickiego mogą śledzić przebieg programu edukacji ekologicznej realizowanego w wybranych klasach krapkowickich placówek oświatowych. Już miesiąc później była możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi naszego środowiska, jak również sprawdzenia, w cyklicznie ogłaszanych konkursach, swojej znajomości tematyki ekologicznej. Oprócz satysfakcji z własnej wiedzy (mamy nadzieję, że stosowanej z pożytkiem dla natury) dobre odpowiedzi były honorowane praktycznymi nagrodami, których fundatorem jest mecenat programu Metsä Tissue S.A. Tak będzie i tym razem o ile wykażą się Państwo dobrą pamięcią i odpowiedzą na ostatnie już pytanie konkursowe.
Jaką nazwę nosi opisywany program edukacji ekologicznej? (ostatnie pytanie konkursowe z 17 maja)

ODP: "Czyste środowisko - komfort na co dzień"

Na odpowiedzi, tradycyjnie na kartach pocztowych będziemy oczekiwali do końca maja, pod adresem Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26. Internauci mogą nadsyłać odpowiedzi drogą mailową wchodząc na oficjalną stronę programu: http://www.czystesrodowisko.org
W obu przypadkach prosimy o dopisek konkurs ekologiczny i podanie swoich danych z telefonem.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w początkach czerwca.
Poniżej prezentujemy nagrody przewidziane w konkursie.

I_miejsce
I_miejsce
II_miejsce
II_miejsce
III_miejsce
III_miejsce

Mariusz Szykasiuk e-mail: m.szykasiuk@eko.org.pl