strona głównapoleć stronęwersja do druku
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
Ostatni konkurs prasowy
Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.
Trzeci konkurs prasowy
Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"
Druga edycja konkursu prasowego
Szkolny konkurs makulaturowy
Plakat "Czyste środowisko - komfort na co dzień"
Ścieżka ekologiczna
Mój dom przyjazny środowisku
Konkurs plastyczny na projekt opakowania
Obieg papieru w przyrodzie
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO

Ścieżka ekologiczna

Jury konkursu w składzie Pan Marek Parfimczyk i Pani Estera Maciniak - Starostwo Powiatowe, Dorota Zając - Metsä Tissue S.A. i Mariusz Szykasiuk - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju na spotkaniu w dniu 20.05.05 dokonało oceny nadesłanych prac i postanowiło:

Przyznać pierwsze miejsce pracy Mateusza Wondrowskiego - 10 molików
oraz wyróżnienia następującym pracom

W związku z napłynięciem dodatkowych prac po terminie zgłoszeń w konkursie Starostwo Powiatowe postanowiło wykorzystać je przy pracach nad wytyczeniem ścieżki ekologicznej zaś ich autorom przyznać wyróżnienia:

Dziękujemy za przesłanie ciekawych i bogato udokumentowanych opisów. W oparciu o nie Starostwo Powiatowe będzie kierowało się wytyczyniem i oznakowaniem przyszłej ścieżki ekologicznej.


1. Cel konkursu:
Zaciekawienie uczniów swoją miejscowością. Umożliwienie mieszkańcom i gościom poznania najurokliwszych zakątków miasta, miejsc pamiątkowych i tych atrakcyjnych przyrodniczo. Zauważenie obszarów , które mogą być lepiej zagospodarowane i posprzątane.

2. Organizatorzy:
Firma Metsä Tissue S.A. z siedzibą w Krapkowicach i
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu we wspólpracy ze Starostwem Powiatowym W Krapkowicach oraz Urzędem Miasta i Gminy

3. Charakter i czas trwania konkursu:
Konkurs jest konkursem indywidualnym tzw. "molikowym" i trwa od 10 II do końca IV 2005 r.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w projekcie "Czyste Środowisko - komfort na co dzień".

5. Temat konkursu:
Zadanie polega na wytyczeniu w obrębie Krapkowic, najciekawszych zdaniem uczniów, koncepcji ścieżek ekologicznych (pieszo-rowerowych). Powinny one przebiegać przez miejsca ciekawe przyrodniczo, kulturowo i historycznie. Dobór trasy powinien być podparty zdjęciami i opisem najbardziej interesujących na niej miejsc. Dodatkowo w trakcie wytaczania ścieżek należy zwrócić uwagę na miejsca zaniedbane i zanieczyszczone (dzikie wysypiska, itp.)


6. Zasady uczestnictwa w konkursie:
Każda praca, złożona na konkurs powinna otrzymać następujący opis:
- imię i nazwisko autora,
- nazwa i nr szkoły,
- klasa.
Dane te powinny być umieszczone na ostatniej stronie pracy.

Jeden uczeń może do konkursu zgłosić jedną pracę.

Prace nie posiadające odpowiedniego opisu, nie spełniające wymogów formalnych, nieczytelne lub zgłoszone do konkursu po terminie nie będą oceniane.

7. Zasady oceny

Wszystkie koncepcje spełniające podane wymogi zostaną przedstawione krapkowickim samorządom (miejskiemu i powiatowemu).
Jury składające się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy szkól oraz organizatorów oceni spójność przedstawionych koncepcji, pomysłowość wytyczenia i przebiegu tras. Także ich udokumentowanie.
Ponadto samorządowi zostaną zgłoszone zauważone w trakcie prac nad wytyczaniem ścieżek miejsca wymagające uporządkowania.

8. Uhonorowanie uczestników programu:
Spośród wszystkich prac, zakwalifikowanych do konkursu, jury wybierze 3 najlepsze i przyzna odpowiednio 10 molików za miejsce pierwsze, 5 za drugie, 3 za trzecie oraz 2 moliki dla wyróżnionych prac.
Nalepsza koncepcja ścieżki (bądż też kompilacja kilku pomysłow) zostanie nastepnie przygotowana do oznakowania w terenie i wytyczona. Na poczatku i końcu oraz w najciekawszych miejscach ścieżki staną również tablice informacyjne.

9. Termin dostarczenia prac: do końca kwietnia 2005 r.
Prace należy składać u nauczycieli prowadzących Program w poszczególnych placówkach/klasach.
Nauczyciele zobowiązani są do wstępnej selekcji prac swoich uczniów, i wytypowania ich zdaniem najlepszych oraz przekazania ich przedstawicielowi Fundacji na zajęciach 28 i 29 IV 2005 r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu:
Jury konkursu wyłoni zwycięzców podczas spotkania konsultacyjnego z władzami miasta i starostwa do końca maja 2005 r. i niezwłocznie powiadomi o wynikach konkursu na stronach http://www.czystesrodowisko.org

11. Postanowienia końcowe:
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na publikację danych osobowych uczestników i laureatów w materiałach firmy Metsä Tissue i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz przez patronów medialnych projektu "Czyste Środowisko - komfort na co dzień".

Wzięcie udziału w konkursie oznacza również zgodę na publikacje prac na wszystkich polach ekstrapolacji.

Pytania proszę kierować pod adres: m.wojcik@eko.org.pl

Marcin Wójcik m.wojcik@eko.org.pl
Mariusz Szykasiuk m.szykasiuk@eko.org.pl ; tel. 71/3436035, 3430839